Muziejaus trečiadienis. Vilties balsai – apie muziką ir žmogiškumą

Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Tą dieną 1943 m. buvo likviduotas Vilniaus žydų getas. Tad šįkart rubrikos „Muziejaus trečiadienis“ istorija apie juos – tuos, kurie grojo, dainavo, dirigavo nepriklausomoje Lietuvoje, tuos, kurie sutiko žiaurią lemtį karo metais, ir tuos, kurie išgyveno ir buvo išgelbėti. Apie muziką ir žmogiškumą. O tiksliau – apie ekskursiją „Vilties balsai“ Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų namuose.

Kiekvieną istoriją galima papasakoti iš įvairių pusių – džiaugsmingi įvykiai būna lydimi liūdnų, o tragiškoje istorijoje galima rasti šviesos ir vilties spindulį. Valstybės teatro ir Valstybinės muzikos mokyklos istorijos nėra išimtis. Kalbėdami apie Valstybės teatrą, mokyklos pedagogus ir jų mokinius, mes pasakojame daugybę istorijų: kultūrinę-muzikinę daugiatautės Pirmosios Lietuvos Respublikos, Kauno bei daugybės žmonių.

Tarp daugybės veidų ir pavardžių, įamžintų Valstybės teatro ir Valstybinės muzikos mokyklos fotografijose, programose, dokumentuose, išsiskiria žydų muzikai, kurie pasirinko gyventi ir kurti Kaune, savo menu prisidėjo prie jaunos Lietuvos kūrimo ir su ja tapatinosi.

Koncerto, rengiamo Kareivių klubo, programa. 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Ketvirto kamerinio koncerto programa. 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai

XX a. pradžios Lietuva buvo daugiatautė, toks buvo ir Pirmosios Lietuvos Respublikos Kaunas, besikuriančios valstybės laikinoji sostinė, stiprėjanti politiškai, finansiškai ir kultūriškai. Lenkams okupavus Vilnių, daugybė žmonių naujaisiais namais pasirinko Kauną. Natūralu – Kaunas augo, plėtėsi, čia formavosi valstybinės institucijos, universitetas, konservatorija, mokyklos, o kartu – teatras, įvairūs koncertiniai kolektyvai. Muzika skambėjo ne tik oficialiose koncertinėse įstaigose, bet ir restoranuose.

Valstybės teatro ir Valstybinės muzikos mokyklos istorija neatsiejama nuo Hofmeklerių, Stupelių šeimų, smuikininkų Izaoko Vildmano-Zaidmano, Ruvimo Stenderio, Laszlo Hajos, violončelisto Povilo Berkavičiaus, dainininko Chanono Šulgino, dirigento ir pianisto Leibos Hofmeklerio ir daugelio kitų. Taip pat Kauno istorija neatsiejama nuo mažosios scenos artistų – „Hofmeklerbando“, Danieliaus Pomeranco, Danieliaus Dolskio ir daugelio kitų. Jų vardai liko muzikos įrašuose, koncertų recenzijose, jų ugdyti mokiniai užaugo ir patys tapo mokytojais.

Dirigento I. Vildmano-Zaidmano benefisas. 25-ojo Simfonijos koncerto P. Čaikovskio kūrinių programa. Dalyvauja smuikininkas solistas J. Nikolajevskis. 1923 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Violončelininko Danieliaus Hofmeklerio koncerto programa. Dalyvauja Kipras Petrauskas, orkestrui diriguoja Leiba Hofmekleris. Vasaros teatras, 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Ekskursijoje „Vilties balsai“ pasakojama istorija apima daug ką: žydų muzikus Kaune Valstybės teatre, Valstybinėje muzikos mokykloje, Mažojoje scenoje, jų koncertinę, pedagoginę veiklą, muzikos įrašus; muzikinį žydų ugdymą Rusijos imperijos ir Pirmosios Lietuvos Respublikoje, Kaune ir lenkų okupuotame Vilniuje; platų Rusijos imperijos ir Pirmosios Lietuvos Respublikos žydų kultūrinį-muzikinį kontekstą, aplinkybes, santykius tarp lietuvių ir žydų, Antrojo pasaulinio karo įvykius Lietuvoje, getą ir muziką jame. Ir galiausiai pasakoja apie tuos, kurie nenusidėjo žmogiškumui ir gelbėjo savo bendrapiliečius – žydus. Tarp išgelbėtųjų buvo džiazo pradininko Lietuvoje, smuikininko Danieliaus Pomeranco duktė Danutė, užaugusi Elenos ir Kipro Petrauskų namuose.

Valstybės teatro solistai, dirigentai, režisieriai teatro 10 metų jubiliejaus proga. Kaunas. 1930 m. Iš kairės: pirmoje eilėje sėdi ant grindų: Stasys Dautartas, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Julija Dvarionaitė, J. Stumbras, V. Puškorius. Antroje eilėje: Antanas Sodeika, Andrius Oleka-Žilinskas, Adelė Galaunienė, Juozas Tallat-Kelpša, Kipras Petrauskas, Juozas Gruodis, Vladislava Grigaitienė, Julius Štarka, Petras Oleka. Trečioje eilėje stovi: Stasys Sodeika, Jadvyga Vencevičaitė, Marija Vaičkienė, Juozas Byra, Marijona Rakauskaitė, Viktoras Bručkus, Chanonas Šulginas, Marija Dambravičiūtė, Grigorijus Mejeris Stupelis, Marija Lipčienė, Juozas Katelė, Antanas Kučingis. Ketvirtoje eilėje: Joselis Stupelis, Povilas Berkavičius, Jonas Dambrauskas, Leiba Hofmekleris. Nuotraukos autorius nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai

Valstybės teatro orkestras su dirigentais J. Tallat-Kelpša ir J. Gruodžiu. Sėdi iš kairės: M. Leškevičius, D. Stupelis, M. Boršteinas, (?), F. Virzingas, J. Tallat-Kelpša, J. Gruodis, (?), G. Dvormanas. Už jų, iš dešinės: B. Ukrinas, S. Arbes. Stovi: 1 – M. Finkis, 2 – J. Ulvigas, (?), 4 – F. Beningas, 5 – C. Stupelis, 6 – P. Šubertas, 7 – V. Strugovas (?), 11 – B. Koriskis, 12 – A. Šeleris. Trečioje eilėje stovi: 1 – E. Gailevičius, 2 – J. Vilkauskas, 3 – V. Vilimavičius, 7 – A. Dvarionas, 8 – K. Stukas, 9 – K. Sakalauskas (?), 10 – M. Linas (?). Kaunas. XX a. 3 dešimtmetis. Nuotraukos autorius nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai

Vilniui vaduoti sąjungos Palangos skyriaus koncerto programa. Dalyvauja M. Hofmekleris su savo orkestru, Hofmeklerių trio, L. Hofmekleris, S. Santvaras, J. Augaitytė, M. Lipčienė, V. Grigaitienė. 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Ekskursija pavadina „Vilties balsai“, nes Viltis – „Hatikva“ skambėjo iškilmingame renginyje Šv. Otilijos vienuolyne, kuriame grojo likę gyvi koncentracijos stovyklose kalėję Kauno geto orkestro muzikantai, dirigavo kaunietis smuikininkas Michelis Hofmekleris – tas pats mažosios scenos artistas, Kaune propagavęs lietuvišką pramoginę muziką ir įrašęs, ko gero, daugiausia įrašų, vienas iš nedaugelio likusių gyvų Pirmosios Lietuvos Respublikos Kauno žydų muzikų. Jų atsidavimas muzikai, dvasinė stiprybė muzikuoti mirties akivaizdoje ir išgelbėjimo istorijos įkvepia ir suteikia viltį, jog istorija niekada nepasikartos. Todėl mes privalom ją prisiminti.

Dėl sudėtingo ir sukrečiančio turinio ekskursija „Vilties balsai“ rekomenduojama suaugusiesiems ir vyresnių klasių moksleiviams. Ją galima užsisakyti muziejaus kasoje arba per Kultūros pasą. Po ekskursijos muziejaus koncertų salėje demonstruojamas Valstybinio žydų Gaono muziejaus dokumentinis filmas „Seserys“ apie Danutės Pomerancaitės išgelbėjimą ir jos gyvenimą Kipro ir Elenos Petrauskų šeimoje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė
Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

kaunomuziejus.lt

Muziejaus trečiadienis. Pakalbėkime apie penkiasdešimt Kauno muzikos metų
Šį penktadienį vyks konferencija „Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. Paveldas ir dabartis“. Ko tikėtis, ko laukti, Kauno miesto muziejus...
Muziejaus trečiadienis. Pasaka buvo, yra, bus!
K. Donelaičio gatvė Nr. 13! Šiame gelsvame, viename iš penkių stovinčių eilėje, tarpukario modernizmo stiliaus namų, įsikūręs nedidukas, bet...
Muziejaus trečiadienis. Užfiksuota etnografinė atmintis
Įsibėgėjant Archyvų metams, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus kviečia Jus susipažinti su Liaudies meno skyriaus archyviniu rinkiniu, kurio...
Muziejaus trečiadienis. Aleksotas – Lietuvos aviacijos lopšys
Kovas Lietuvos istorijoje „nusėtas“ dienomis, ženklinančiomis svarbiausius įvykius mūsų šalies aviacijos raidoje. 1919 m. kovo 12 d. įkurta Lietuvos...
Muziejaus trečiadienis. Pakalbėkime apie penkiasdešimt Kauno muzikos metų
Šį penktadienį vyks konferencija „Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. Paveldas ir dabartis“. Ko tikėtis, ko laukti, Kauno miesto muziejus...
Muziejaus trečiadienis. Pasaka buvo, yra, bus!
K. Donelaičio gatvė Nr. 13! Šiame gelsvame, viename iš penkių stovinčių eilėje, tarpukario modernizmo stiliaus namų, įsikūręs nedidukas, bet...
Muziejaus trečiadienis. Užfiksuota etnografinė atmintis
Įsibėgėjant Archyvų metams, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus kviečia Jus susipažinti su Liaudies meno skyriaus archyviniu rinkiniu, kurio...
Muziejaus trečiadienis. Aleksotas – Lietuvos aviacijos lopšys
Kovas Lietuvos istorijoje „nusėtas“ dienomis, ženklinančiomis svarbiausius įvykius mūsų šalies aviacijos raidoje. 1919 m. kovo 12 d. įkurta Lietuvos...
Patys skaitomiausi
Globoja
Leidžia