Muziejaus trečiadienis. Skambūs Oginskių pėdsakai Kaune

„Tik atsitiktinumo dėka gimei tarp tų, kuriems tarnaujama, o ne tarp tų, kurie tarnauja, tad tikrai neturi tuo didžiuotis; tačiau tu privilegijuotas, todėl stenkis kilmę patvirtinti taurumu ir kilniais jausmais, tai suteiks tau tikrąją vertę ir pateisins paprasčiausias fortūnos užgaidas“[1] – 1822 m. rašė kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833) vieninteliam sūnui Irenėjui Kleopui (1808 – 1863), išleisdamas jį studijuoti į Italiją. Taip pat tik atsitiktinumu ir fortūnos užgaida galima paaiškinti, kaip Kauno miesto muziejaus fonduose atsirado Oginskių šeimos muzikinio palikimo eksponatai.

M. K. Oginskis daugumai geriausias žinomas kaip polonezo „Atsisveikinimas su tėvyne“ autorius, jo muzikinės pažiūros yra išdėstytos 1828 m. parašytoje knygoje „Laiškai apie muziką“. Kauno miesto muziejaus fonduose saugoma keturiolika su Oginskių šeima susijusių eksponatų-gaidų: septyni dedikacijas turintys kūriniai (penki rankraščiai, du spausdinti leidiniai), vienas leidinys su dovanojimo įrašu, vienas J. Kozlovskio (M. K. Oginskio pirmojo muzikos mokytojo) kūrinio rankraštis, keturi M. K. Oginskio kūriniai (spausdinti) ir vienas M. K. Oginskio penkių spausdintų kūrinių konvoliutas (drauge įrišti leidiniai).

Bene kiekvienas iš šių eksponatų gali papasakoti istoriją, praskleisti uždangą į senovę. Šio trečiadienio istorija – apie kuklų rankraštį, dedikuotą „A Mme la Princese O. Oginska“ Ženevoje.

Emile Julliard, „Elegie. Pensée et souvenir“, Kauno miesto muziejaus fondai

Emile Julliard, „Elegie. Pensée et souvenir“, Kauno miesto muziejaus fondai

Laikas nepagailėjo šio rankraščio – jis perplėštas, dėmėtas, aptrupėjęs, ties viduriu trūksta poros taktų. Tačiau nereikėtų kaltinti vien laiko. Lietuvai, jos istoriniam – kultūriniam paveldui, bibliotekoms buvo negailestinga istorinė lemtis, lėmusi Rusijos imperijos, vėliau Sovietų sąjungos jungą ir iš to išplaukusias pasekmes – suardytas, išdraskytas bibliotekas.

Bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi nustatyta, kad romanso autorius Emile Julliard (1837 – 1907) Rietave dirbo Irenėjaus Oginskio vaikų – Bogdano Pranciškaus Juozapo Mykolo (1848 – 1909) ir Mykolo Mikalojaus Severino Marko (1849 – 1902) mokytoju. Vėliau jis keliavo po Europą, dvejus metus gyveno Maskvoje, vėliau Atėnuose, Konstantinopolyje. Grįžęs į Šveicariją dirbo literatūros dėstytoju, rašė. Šis rankraštis nedatuotas, ir, tikėtina, užrašytas jau grįžus į Ženevą. Tikėtina, jog Elegija buvo dedikuota antrajai Irenėjaus Oginskio žmonai ir jo vaikų motinai, Lenkijos kariuomenės generolo dukrai, Rusijos imperatorienės Aleksandros Fiodorovnos freilinai Olgai Kalinovskai (1808–1863). Sunku pasakyti, ar ši Elegija skambėjo Rietave, galbūt tai paaiškėtų tyrinėjant Olgos dienoraščius, saugomus Vilniaus universiteto Retų rankraščių skyriuje.

Emile Julliard, „Elegie. Pensée et souvenir“, Kauno miesto muziejaus fondai

Emile Julliard, „Elegie. Pensée et souvenir“, Kauno miesto muziejaus fondai

Rietavo Oginskių parke, oranžerijoje augo puikūs, reti augalai, Irenėjaus Oginskio iniciatyva Rietave buvo įsteigta ligoninė, vaistinė, paštas, vaikų ir senelių prieglaudos, pirmoji agronomijos mokykla, 1835 m. jo dvaruose buvo panaikinta baudžiava. Jų vaikai Bogdanas ir Mykolas Oginskiai mėgo muziką, yra išlikę jiems dedikuoti muzikos kūriniai. Jų noru tarp Rietavo, Plungės ir Kretingos dvarų buvo nuvesta telefono linija, Rietave pastatyta pirmoji Lietuvoje elektrinė, atidaryta muzikos mokykla, įsteigtas simfoninis orkestras.

Ir tik laimingo atsitiktinumo dėka visai nedidelė kunigaikščių Oginskių muzikinio paveldo dalis atsidūrė Kauno miesto muziejaus fonduose: 1969 metais brolių Miko ir Kipro Petrauskų namuose įsteigus Kipro Petrausko muziejų (dabar tai – vienas iš Kauno miesto muziejaus skyrių), 1971–1980 metais apie 2800 gaidų, muzikinių knygų buvo perduota iš Kauno politechnikos instituto (KPI) bibliotekos. Tuo metu tik dalis eksponatų buvo patalpinti į muziejaus fondus, likę dėl įvairių politinių priežasčių dar kelis dešimtmečius gulėjo netyrinėjami. Jie pažymėti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos antspaudu, nes 1950 metais, sovietų valdžiai uždarius Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, jo palikimą perėmė Kauno politechnikos instituto biblioteka. Kaip šios gaidos pateko į universiteto biblioteką – jau kita, daug ilgesnė istorija.

Emile Julliard, „Elegie. Pensée et souvenir“, Kauno miesto muziejaus fondai

Emile Julliard, „Elegie. Pensée et souvenir“, Kauno miesto muziejaus fondai

Tarp daugelio muziejų, bibliotekų, archyvų išsibarstęs Lietuvos dvarų paveldas tyrinėjamas ir publikuojamas, atskleidžiant daugelį metų prarastą dvarų Lietuvos tapatybę. Taip jau susiklostė, jog šios istorijos herojų – Irenėjaus, Olgos, Bogdano, Mykolo Oginskių portretus galima pamatyti Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, o mažą pluoštelį gaidų, kurių muzika galėjo skambėti jų dvaruose – Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriuje.

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

kaunomuziejus.lt

[1] M. K. Oginskis, „Priesakai sūnui“, iš prancūzų kalbos vertė Virginijus Baranauskas. Danutė Ramonaitė-Mukienė, Polonezų kelias. Gyvenimas, kurio nepakartosi, Vilnius, 2015 m.

Muziejaus trečiadienis. Tiesiog žaisliukai ar meno kūriniai?..
Šiuolaikinių keturiasdešimtmečių karta galbūt pamena vaikiškas knygeles – „Padaužiukai“, „Nykštukai atostogauja“ ir kitas? Herojai – siūtos kailinės lėlės, nufotografuotos...
Muziejaus trečiadienis. Pirmieji lietuviškų pinigų banknotai
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus šios savaitės rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“ praveria Numizmatikos skyriaus fondus ir kviečia susipažinti su...
Muziejaus trečiadienis. Vieno bombonešio variklio istorija 
Koks eksponatų kelias iki muziejaus ekspozicijų salės? Į muziejus eksponatai patenka įvairiais keliais: dovanojami autorių ar savininkų, randami atliekant...
Muziejaus trečiadienis. Liaudies muzikantas, poetas Mykolas Kručas ir jo optimistinis „Koronas“
Vasario mėnesį lietuviams itin svarbios dvi šventės: Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir Užgavėnės. Beje, šiais metais abi jas švęsime...
Muziejaus trečiadienis. Tiesiog žaisliukai ar meno kūriniai?..
Šiuolaikinių keturiasdešimtmečių karta galbūt pamena vaikiškas knygeles – „Padaužiukai“, „Nykštukai atostogauja“ ir kitas? Herojai – siūtos kailinės lėlės, nufotografuotos...
Muziejaus trečiadienis. Pirmieji lietuviškų pinigų banknotai
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus šios savaitės rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“ praveria Numizmatikos skyriaus fondus ir kviečia susipažinti su...
Muziejaus trečiadienis. Vieno bombonešio variklio istorija 
Koks eksponatų kelias iki muziejaus ekspozicijų salės? Į muziejus eksponatai patenka įvairiais keliais: dovanojami autorių ar savininkų, randami atliekant...
Muziejaus trečiadienis. Liaudies muzikantas, poetas Mykolas Kručas ir jo optimistinis „Koronas“
Vasario mėnesį lietuviams itin svarbios dvi šventės: Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir Užgavėnės. Beje, šiais metais abi jas švęsime...
Patys skaitomiausi
Globoja
Leidžia