Mėnesio tema. Kauniškiausia Kauno vieta 

Niekada man Kauno nebus per daug.

Jeigu rašyčiau knygą, statyčiau spektaklį ar norėčiau sužinoti istorinių įdomybių apie Kauną ar savo gimtąją gatvę, kur pirmiausia reikėtų traukti? Turbūt – ant Parodos kalno, į raudonų plytų pastatą, kurio trečiajame aukšte galima rasti Kaunistikos skaityklą. Keletą dešimčių metų atkakliai augančiam miesto archyvui padėka yra išreikšta ne kartą. Pavyzdžiui, skaityklos pėdsaką atrasime sekdami Tilmansų šeimos istoriją, kuriai skirta šiuo metu M. Žilinsko dailės galerijoje vykstanti paroda, arba versdami daugelį Kaunui dedikuotų knygų. Regis, be Kaunistikos skaityklos žinios ir jos rašytinių bei vaizdinių lobynų apie miestą iš pagrindų nedaug ir papasakosi. 

Kaunistikos pradžia ir palikimas  

1987 metais ant Parodos kalno įsikūrusi Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) laukia atnaujinimo, masyviam bibliotekos archyvui netrukus teks atrasti laikiną prieglobstį kitur – tai pats metas apsilankyti Kaunistikos skaitykloje. Migravusi tarp K. Donelaičio ir Radastų gatvėse esančių pastatų, skaitykla vis mainė savo pavadinimą. 1971 metais skaitytojai lankėsi KAVB Lituanistinės literatūros skyriuje, nuo 1979 metų – Kraštotyros. O persikėlus į Mažojo ąžuolyno prieglobstį, 1993 metais, įsikūrė šiandien ir kauniečiui, ir svečiui iš kito miesto ar šalies pažįstama Kaunistikos skaitykla.

Neretam kyla klausimas apie tokį neįprastą vardą, kurio Lietuvoje dažnai nesutiksi – ir patiems skaityklos specialistams dėl jo įtvirtinimo yra tekę kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Tačiau šiomis dienomis kaunistika jau yra atradusi vietą savo skaitytojų šnekose bei rašytiniuose darbuose (ne be Vytauto Didžiojo universiteto istorikų pagalbos) ir tapusi tikrų tikriausia Kauno vizitine kortele. Kaip giminingą pavyzdį skaityklos specialistai nurodo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką, kuri internetinę kraštotyros svetainę pakrikštijo „Raseinistika“, tačiau, pavyzdžiui, vilnistikos juk neaptiksi. O ir ne visų miestų, apskričių bibliotekos tokias miestui ir jo apylinkėms dedikuotas skaityklas išvis beturi. 

1 (3)

O kodėl Kaunas turi? Kiekvienas pasakojimas apie Kaunistikos skaityklą prasideda nuo dviejų iškilių jo darbuotojų – Elenos Stankaitienės ir Chuano Viktoro Spitrio, sukūrusių aukštus bibliotekinius standartus savo miesto istorijai kaupti ir skleisti. Už begalinį dėmesį detalėms ir lyg neypatingiems, tačiau Kauno tyrimams aktualiems šaltiniams, tokiems kaip renginių lankstinukai, Kraštotyros skyrius kolegų dar būdavo pravardžiuojamas Krapštotyra. Dėl tokio bibliotekininkų atsidavimo skaitykla žinota ir kaip Spitrio Kaunistikos institutas, taip pažymint skaityklos vadovu 1961–1993 metais buvusio Urugvajaus lietuvio vaidmenį. Su ilgamete kolege E. Stankaitiene jiedu bibliotekai paliko visa kam pradžią davusią Kaunistikos kartoteką, specialistų kruopščiai dabar jau elektroniniuose žinynuose pildomą iki šiol. 

Iš medinių į skaitmenines lentynas

Skaityklos pavadinimai kito, tačiau per tiek metų jos tikslai išliko tie patys – kaupti ir skleisti informaciją apie Kauną. Nors, kaip mini skaityklos specialistai, naudojamos priemonės visgi kinta bėgant metams. Kaunistikos popierinė kartoteka buvo „užkonservuota dar 2003-iaisiais, ir nuo tol tos lentynose sutalpintos stalčiukų eilės, pilnos popierinių kortelių su rašytinėmis nuorodomis į šaltinius, tampa įrašais elektroniniame kataloge ir žinynuose. Bibliotekai, kaip ir kitoms atminties institucijoms, patiriant skaitmenizaciją, kyla klausimas apie tokių skaityklų kaip Kaunistikos poreikį ateityje. 

Atsakymas ateina pats, kai prireikia sužinoti daugiau, tarkim, apie keistus radinius Laisvės alėjos kasinėjimų vietoje, bevardes skulptūras Žaliakalnyje ar sudominusius istorinius pastatus J. Gruodžio gatvėje. Ar kai tampa aktualios įdomybės apie miesto laiptus, kurortus ir paplūdimius, praeitame amžiuje tarp Senamiesčio ir Panemunės puškavusį Kauno siaurąjį geležinkelį „kukušką ar karuseles Mažajame ąžuolyne. Ne viską pavyks atrasti vien įprasta paieška internete, o apsilankius skaitykloje informacijos ieškojimo būdų įvairiuose žinynuose dažnam teks mokytis iš naujo, padedamam darbuotojų.

1 (1)

Galiausiai kuo daugiau pasikliauti, jeigu ne Kaunistikos skaityklos specialistais, kasdien atrenkančiais patikimiausią informaciją apie rūpimą miestą? Bibliotekininko darbas reikalauja ne tik specialybės žinių, bet ir spartos bei nuojautos, kur tarp sukauptų šimtų tūkstančių įrašų galėtų slėptis atėjusiam skaitytojui reikalingas faktas. Lankytojui atnešus laikraščio iškarpą, ilgamečio darbo skaitykloje ištreniruota akis pažins konkretų šaltinį net iš popieriaus spalvos, faktūros, storumo ir senumo. Kiek sunkiau gali būti nebent pateikus kartą bibliotekininkų iš tiesų gautą užklausą – surasti „viską apie Kauną

Atmintis pildoma kasdien 

„Negalime blogai dirbti, – sako Kaunistikos skaityklos vadov4, KAVB Kaunistikos grupės vyriausioji bibliografė Dalia Giniuvienė. Išties ant skaityklos darbuotojų pečių gula nemaža atsakomybė už tai, kiek ir koks Kaunas bus matomas lankytojų darbuose bei pasakojimuose. Todėl šaltiniai nuolat atnaujinami – peržiūrimi svarbiausi miesto įvykiai, kuriuos būtų galima nušviesti Kaunistikos skaityklos kuriamuose el. ištekliuose. Specialistai žinos ir tai, kas tuo metu yra svarbiausia miesto aktualija ir kuo skaitytojai domėsis ateityje, bei visuomet turės ką pasiūlyti besidominčiajam. Patys tai akylai fiksuoja tiek darbo metu, tiek laisvalaikiu – tad ir mieste praūžusi, Ąžuolynui žalos padariusi audra pateks į bibliotekininko objektyvą. 

Kaunistikos skaitykloje ne tik renkama bei skleidžiama informacija, tačiau ir prisidedama prie jos išteklių kūrimo, ir ne tik rašytine forma. Besidominčius skaitykla pakvies į savo parengtas virtualias ir gyvas parodas apie Kauną – upių miestą, Kauno ąžuolyną, karikatūras iš tarpukario kauniečių gyvenimo ir daugelį kitų temų, taip pat – į ekskursijas, pristatymus, edukacinius žaidimus. Skaityklos iniciatyva, bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe, ant poros pastatų sienų pasirodė dvi naujos atminimo lentos. V. Putvinskio gatvėje 2011 metais įamžintas kraštotyrininkas, muziejininkas, pedagogas Pranas Juozapavičius – jo žmonos skaityklai dovanoti rankraščiai yra vienas išsamiausių tekstinių ir vizualinių šaltinių besidomintiems Kauno mikrorajonais. Žaliakalnyje, Višinskio gatvėje, bendra iniciatyva dar 2008 metais pagerbtas istorikas, filosofas, Vytauto Didžiojo, Vilniaus ir Bonos universitetų profesorius Zenonas Ivinskis. 

1 (4)

Kaunistikos skaitykla – ir sau, ir bendruomenei

Kokį lankytoją Kaunistikos skaitykloje būtų galima sutikti, pavyzdžiui, įprastą trečiadienį? Vieno tipažo tikrai nėra – per daugelį metų popierinę kartoteką ir elektroninius žinynus vartė tiek mėgėjai, tiek specialistai. Mokslo metais, žinoma, padaugėja lietuvių ir užsieniečių studentų, rašančių akademinius darbus apie Kauną ar jo apylinkes. Dar iki jų atėjimo apsilanko dėstytojai, pagal skaityklos turimus šaltinius parengiantys studentams užduotis – taipprisidedama prie tam tikrų istorinių laikotarpių ar temų aktualizavimo. 

Bibliotekos archyvuose žinių bagažą pildo kraštotyrininkai, tarp kurių yra ir nuolatinių garbaus amžiaus lankytojų, ir kraštotyros būrelių vadovų. Skaityklos specialistai pastebi, jog skaitytojai pradeda labiau domėtis savo gyvenamosios aplinkos istorija, ieško gimtosios gatvės ir joje esančių objektų istorijų. Neseniai, pavyzdžiui, grupelė Žaliakalnio senjorų rinko informaciją apie savo mikrorajoną, kuria remdamiesi rengė sau ir besidomintiems ekskursijas. Bendradarbiavimas su tokiomis iniciatyvomis kaip „Ekskursas, „Kaunas – Europos kultūros sostinė į Kaunistikos skaityklą atveda ir specialistų, ir savanorių, leidžiančių čia savo vasaras. 

Kaunistika domina ne tik Kaune gimusius ar augusius žmones. Apie pusę milijono įrašų aštuoniomis kalbomis turinti skaitykla užklausų gauna ir iš kitose, artimesnėse ar tolimesnėse šalyse gyvenančių asmenų, kalbančių angliškai, vokiškai bei kitomis kalbomis. Žinia gali atskrieti, kaip neseniai nutiko, ir iš Brazilijos. Dažnas domisi savo giminės genealogija, tačiau jeigu ieškomas žmogus nebus pasižymėjęs vieša veikla, užfiksuota bibliografiniuose šaltiniuose arba viename pirmųjų Lietuvoje tokių elektroninių žinynų „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas (atminimas.kvb.lt) – teks keliauti į archyvą ir ten ieškoti nepublikuotų šaltinių. 

1 (5)

KAVB Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupės vyresnysis bibliografas Mindaugas Balkus, kurio disertaciją „Visuomenės ir viešosios erdvės lituanizavimas Kauno mieste 1918–1940 m. galima rasti skaityklos lentynose, mini Kaunistikos kaitą keičiantis visuomenei. Kaunui turtėjant gyventojų iš vis įvairesnių šalių, gali būti, jog po dvidešimties ar trisdešimties metų skaitykla bus pildoma įrašais, aktualiais besidomintiems ryšiais tarp Kauno ir, pavyzdžiui, Afrikos šalių. 

Pasiteiravus, ar visgi nepabosta tas pats miestas, kuriame ir gyvenama, ir apie kurį kasdien darbe galvojama, atsakymu atskrieja perfrazuota citata iš grupės „Fojė“ repertuaro: „Niekada man Kauno nebus per daug. Be to, Kaunas atrodo kaip niekada didelis, kai kiekvienas pastatas, skulptūra, gatvė perskaitomi giliau matančiomis, daugiau žinančiomis akimis – Kaunistikos skaityklos specialisto ar lankytojo. 

 

Už pasakojimus nuoširdžiai dėkojame Kaunistikos skaityklos darbuotojams D. Giniuvienei, M. Balkui, A. Skrockaitei, R. Vaitilavičienei. 

Vaida Stepanovaitė
Luko Mykolaičio nuotr.

Tekstas publikuotas „Kaunas pilnas kultūros“ 2019 m. spalio numerio rubrikoje „Mėnesio tema“. Žurnalo archyvą rasite čia.

Lietuvoje įsikūrę VDU kapelionai iš Slovakijos: sunkiais laikais viltis ir tikėjimas yra ypač svarbūs
Jei lieptumėte amerikiečiui per mėnesį pastatyti tiltą, jis rastų šimtą būdų, kaip šią idėją įgyvendinti. Tačiau jei tą patį...
„Veikti ar / ir būti?“: pokalbis su „Kino pavasario“ programos sudarytojais
„Veikti ar / ir būti?“ – klausimas, kuris įvairiomis kino formomis ir pasakojimais skleisis kovo 18⎯balandžio 5 dienomis virtualiai...
Prof. A. Kulakauskas: „Kovo 11-osios Lietuva yra Vasario 16-osios Lietuvos tęsinys“
„Atsimenu, kaip Sąjūdžio mitinguose žmonės paklausė: „Kai mes tapsim nepriklausomi, kada gyvensim kaip Švedijoje?“ Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, akademikas,...
Apie krepšinį visą parą. Šešiolika metų 
Netoli „Žalgirio“ arenos (pakeliui ir greitojo maisto užkandinė yra) ir visai prie pat Krepšinio namų. Strategiškai puikioje vietoje įsitaisiusi viena...
Lietuvoje įsikūrę VDU kapelionai iš Slovakijos: sunkiais laikais viltis ir tikėjimas yra ypač svarbūs
Jei lieptumėte amerikiečiui per mėnesį pastatyti tiltą, jis rastų šimtą būdų, kaip šią idėją įgyvendinti. Tačiau jei tą patį...
„Veikti ar / ir būti?“: pokalbis su „Kino pavasario“ programos sudarytojais
„Veikti ar / ir būti?“ – klausimas, kuris įvairiomis kino formomis ir pasakojimais skleisis kovo 18⎯balandžio 5 dienomis virtualiai...
Prof. A. Kulakauskas: „Kovo 11-osios Lietuva yra Vasario 16-osios Lietuvos tęsinys“
„Atsimenu, kaip Sąjūdžio mitinguose žmonės paklausė: „Kai mes tapsim nepriklausomi, kada gyvensim kaip Švedijoje?“ Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, akademikas,...
Apie krepšinį visą parą. Šešiolika metų 
Netoli „Žalgirio“ arenos (pakeliui ir greitojo maisto užkandinė yra) ir visai prie pat Krepšinio namų. Strategiškai puikioje vietoje įsitaisiusi viena...
Patys skaitomiausi
Globoja
Leidžia